W toku kolejnej edycji kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”, sfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, zaprojektowana została broszura informacyjno-edukacyjna. Wydawnictwo skierowane jest głównie do dzieci i młodzieży.

W myśl założeń ogólnopolskiej kampanii broszura zawiera na dokładnie 12 stronach treści mające na celu edukowanie młodych osób w tematyce szeroko związanej ze sportem, propagując aktywne spędzanie czasu jako istotny element prewencyjny dla występowania patologii społecznych.

Na wstępie broszury zamieszczona została wizualna prezentacja najpopularniejszych wśród najmłodszych dyscyplin sportowych. Ważnym jest bowiem, by dzieci i młodzież świadomi byli dostępnych dla nich aktywności, bo daje to szeroki wachlarz wyboru. Dyscypliny takie, jak jazda na rowerze, hulajnodze czy deskorolce to tylko część aktywności, które mogą być uprawiane od najmłodszych lat.

 


Na organizowanych w ramach kampanii turniejach sportowych również przewijają się tematy przydatne w codziennym życiu i nie mogło ich zabraknąć w broszurce. Dlatego też skrócony poradnik pierwszej pomocy pojawia się w formie wskazówek. Poza tym nie brakuje fotografii ze wspomnianych turniejów, wskazujących już wizualnym przekazem na korzyści wynikające z aktywnego spędzania czasu. W publikacji nie mogło także zabraknąć motywujących hasełciekawostek ze świata sportu, jak również istotnych dat pośrednio związanych z kampanią.

Prawidłowe funkcjonowanie nie może obejść się bez ogólnie pojmowanej sprawności psychicznej. Celem „gimnastyki umysłu” w broszurze ujęta została nieskomplikowana krzyżówka. Bo przecież warunki pogodowe nie zawsze są sprzyjające do uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Niemniej jednak w trosce o wszechstronną aktywność przygotowaliśmy spis prostych ćwiczeń, które każdy może wykonać w warunkach domowych i prowadzić na końcowych stronach broszury zapis owego progresu.

Zgodnie z głównym celem kampanii w broszurze zwracamy uwagę na sport jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości wśród młodych osób. Czynniki takie, jak autorytety godne naśladowania, regularna aktywność fizyczna czy budowanie relacji z osobami z tego samego środowiska to aspekty, które bez wątpienia wpływają na poprawny rozwój dzieci i młodzieży.


- - - - -
Kampania „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości” sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.