Za nami pierwsza odsłona konferencji „Aktywność fizyczna a patologie społeczne” w roku 2022. W Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, w czwartek 27 października, nie zabrakło ciekawych rozmów ekspertów, czemu z uwagą przysłuchiwały się osoby obecne na dwóch panelach dyskusyjnych. Otrzymały one również pakiety uczestników, zapoznawały się z materiałami dydaktycznymi i wypełniały ankiety tematycznie związane z aktywnym spędzaniem czasu jako sposobem zapobiegania patologiom społecznym.

Wydarzenie będące elementem kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”, sfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości przybliżamy na zdjęciach.