Do młodzieży w wieku od 12. do 15. roku życia skierowany został nie tak dawno konkurs pn. „Jestem bezpieczny w sieci”. Jego przeprowadzenie pozwoliło raz jeszcze na zwrócenie uwagi na kwestię bezpieczeństwa w sieci, które stanowi istotny współcześnie element korzystania z Internetu.

Napisanie krótkiego opowiadania pod nadrzędnym hasłem „Jestem bezpieczny w sieci” – to zadanie, które na czas pierwszych wakacyjnych tygodni zaproponowała w ramach swojego projektu, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, Fundacja Altum. Opowiadanie, w myśl konkursowego regulaminu, miało mieć charakter edukacyjny i zawierać odniesienie do minimum jednego z haseł wykorzystywanych podczas kampanii „Cyberświadomi-Niezagrożeni”. Konkurs doczekał się już rozstrzygnięcia. 1. miejsce przypadło Julii Skibińskiej, kolejne Kindze GórniakWiktorii Pasternak, a nagrodę specjalną otrzymała Małgorzata Sowierszenko.

Nawiązanie do konkursu nie jest przypadkowe, bo i nam w trakcie realizacji kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości” problem bezpieczeństwa młodego pokolenia w Internecie nie jest obcy. Podjęliśmy go m.in. podczas październikowej konferencji „Aktywność fizyczna a patologie społeczne”, sfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

O istotnych zagadnieniach opowiadał w Kolegium Jagiellońskim w Toruniu starszy sierżant Przemysław Kucharski, dzielnicowy komisariatu policji Toruń – Śródmieście. W swoim przekazie skupił się właśnie na bezpieczeństwie młodych osób w przestrzeni wirtualnej, co ma niebagatelne oddziaływanie na codzienność. Przywołał wymowne statystyki mówiące o tym, że aż około 50 procent uczniów spotkało się z regularnym wyzywaniem i przemocą werbalną. – Internet jest wspaniałym narzędziem, ale absolutnie kluczowe staje się dziś wartościowanie treści. Dzieci dotyczy to w szczególności – podkreślił prelegent podczas spotkania z rodzicami, nauczycielami i opiekunami.