W kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”, sfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, nie mogło zabraknąć publikacji skierowanej w stronę osób dorosłych, które odgrywają kluczową rolę w aspekcie wychowywania dzieci. Sport to również odpowiedzialność, stąd też zadaniem rodziców, wychowawców czy opiekunów, jest „z głową” podejść do zagadnienia potrzeb w zakresie aktywności.

W minionym roku w ramach naszej kampanii odbyło się kilka istotnych wydarzeń, do których powracamy w folderze informacyjno-edukacyjnym. W konferencjach „Aktywność fizyczna a patologie społeczne” uczestniczyły osoby związane bezpośrednio ze sportem, dzieląc się wiedzą i wartościowymi wskazówkami. Treści te przybliżamy w publikacji. Podsumowaliśmy także turnieje sportowe dla najmłodszych, podczas których – oprócz samych rozgrywek piłkarskich – został przeprowadzony kurs pierwszej pomocy pod nadzorem wykwalifikowanych ratowników medycznych.

W folderze zamieszczony został także obszerny wywiad z przedstawicielką Policji, podejmujący tematy przestępczości wśród dzieci oraz młodzieży i dostarczający zarazem cennych informacji z perspektywy osób, które codziennie mają styczność z różnymi sytuacjami mającymi znamiona patologii społecznych czy nawet przestępstw.

 


O pozytywnym wpływie sportu na codzienne funkcjonowanie wypowiedzieli się także znani sportowcy. Olimpijczyk Konrad Bukowiecki zwraca uwagę na fakt, że uwzględnianie sportu w życiu człowieka od najmłodszych lat, nawet jeśli nie zakończy się profesjonalną karierą, wpływa na poprawny rozwój ciała i charakteru.

W folderze przybliżone zostały rzecz jasna kluczowe cele i założenia kampanii. Materiał „Młodzi stawiają na aktywność” odnosi się natomiast do najchętniej uprawianych sportów przez dzieci i młodzież – w tym przypadku pojawiła się również znamienna konkluzja, iż każda aktywność może przynosić pożądane efekty. „Sport to przyjaciel i mentor” to z kolei cenne spostrzeżenia psycholog sportu...

Folder będzie dostępny w trakcie tego roku i dystrybuowany na organizowanych jesienią konferencjach edukacyjnych. W wersji elektronicznej znajduje się pod linkiem – http://takdlasportu.pl/realizacje/2023-folder-informacyjny-dla-rodzicow