Pierwsza z tegorocznych konferencji sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, pod wzniosłym hasłem "Aktywność fizyczna a patologie społeczne" za nami. Wydarzenie przeprowadzone na terenie kampusu mundurowego Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu przybliżamy w relacji zdjęciowej.