– Głęboko wierzę, że edukacja poprzez sport, promowanie dobrych i prawidłowych wartości to okazja do wzrastania i rozwoju dla każdego człowieka. Nie ma lepszego dotarcia do młodych ludzi, niż poprzez sport i związaną z tym zdrową rywalizację – podkreśla Michał Sopiński, Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Sport to także doskonałe narzędzie edukacyjne i wychowawcze, aby różnego rodzaju patologiom społecznym skutecznie przeciwdziałać. Taki też wątek przewija się w poniżej zamieszczonej rozmowie z gościem turnieju sportowego w Kaliszu w ramach kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”sfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.