Kampania „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości” zawitała w tym roku do dużych miast województwa lubelskiego i wielkopolskiego – Zamościa oraz Kalisza. Przeprowadzone tam turnieje sportowe przypadły do gustu uczestnikom, znajdując swoje miejsce również w przestrzeni medialnej.

 

Pełne pozytywnych wibracji turnieje sportowe zagwarantowały dzieciom i młodzieży udział w wielu aktywnościach, poczynając od rozgrywek w piłce nożnejkoszykówce. Sporym wzięciem cieszyły się także strefy sportowe, zapewniające pożyteczne spędzenie czasu. Młodzi adepci zostali obdarowani okolicznościowymi medalamiupominkami, jak również przygotowanymi w ramach kampanii broszurami z inspirującymi treściami w swojej zawartości.

 

Turnieje zorganizowane w Zamościu i Kaliszu, będące ważnym elementem kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”, sfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, spotkały się z niemałym zainteresowaniem mediów w ogólnopolskiej skali. Życie Kalisza, Dziennik Wschodni, Dziennik Bałtycki, Dziennik Zachodni, Express Bydgoski, Nowości.com, Współczesna, Sportowy24, Pomorska, gk24, Mój Powiat i szereg innych medialnych tytułów zamieściło relację z turniejów.

 

Według raportu sporządzonego przez Instytut Monitorowania Mediów łączny zasięg informacji podsumowującej turnieje to ponad 400 publikacji, co przełożyło się na dotarcie do ponad 360 tys. odbiorców. To oznacza, że każdy w mniejszym lub większym stopniu zapoznał się z zamysłami kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”, propagującymi sport jako narzędzie do prawidłowego rozwoju psychofizycznego i wpajającego przy tym odpowiednie wzorce społeczne.