Publikacja, której przekaz skierowany jest głównie do osób dorosłych – rodziców, dziadków, nauczycieli, opiekunów czy trenerów – to jeden z elementów realizowanej od ubiegłego roku kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”, sfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Co zawiera folder?

Folder, w sposób przystępny przedstawia najważniejsze założenia związane z kampanią, do których zalicza się przede wszystkim:
 

  • propagowanie uprawiania sportu i rekreacji jako skutecznej formy przeciwdziałania różnego rodzaju patologiom społecznym i występowaniu przestępczości,
     
  • wskazywanie na aktywność fizyczną wśród młodego pokolenia jako doskonały sposób pożytecznego spędzania czasu dla wszechstronnego rozwoju psychofizycznego przy jednoczesnej edukacji z przywołaniem właściwych postaw i wzorców,
     
  • traktowanie sportu jako pomocnego narzędzia w redukowaniu poziomu patologii społecznych i uzależnień od nowych multimediów.


Wstępny artykuł, opierający się o wypowiedź koordynatora kampanii Marcina Nikla, nawiązuje do wniosku, iż aktywność fizyczna od najmłodszych lat to wspólna odpowiedzialność. – Nie jest to na pewno temat łatwy, tym bardziej, że trzeba zwrócić uwagę na to, iż wymaga ogromnego zaangażowania osób odpowiedzialnych za rozwój dzieci – rodziców, nauczycieli, opiekunów, także trenerów w przypadku grup sportowych. Nasze wspólne zadanie to zachęcanie do aktywności już od najmłodszych lat. Warto mieć świadomość, jak to ważne, bo kształtujące często osobowość na całe życie – podkreśla koordynator.

Kolejne strony folderu przynoszą wartościowe treści, które są aktualne dla każdej osoby dorosłej. O tym, że sport to właściwy wybór w życiu zapewniają polscy mistrzowie olimpijscy Wojciech NowickiDawid Tomala. Przypomniane zostały wydarzenia już zrealizowane w ramach kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości” – turnieje sportowe angażujące dzieci i młodzież oraz konferencje dla rodziców, dziadków, nauczycieli, trenerów czy opiekunów, podczas których eksperci zwracali uwagę na niezaprzeczalnie ważną rolę sportu.

W publikacji przywołane zostały ponadto wymowne dane z badań Fundacji Dzieci Niczyje, które skupiają się na współczesnych zagrożeniach dla środowiska osób młodych. Treść zamieszczona jako podsumowanie folderu to wskazówki psychologa sportu, które prowadzą do nadrzędnej konkluzji – aktywne spędzanie czasu to mnóstwo różnorodnych korzyści dla właściwego rozwoju psychofizycznego.

Folder o charakterze informacyjnym i edukacyjnym dostępny będzie jesienią, trafi m.in. do uczestników zbliżających się konferencji „Aktywność fizyczna a patologie społeczne”.