Ankiety skierowane do uczestników turniejów sportowych w ramach kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości” sfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, to jeden z integralnych jej elementów. Jakie odczucia względem aktywności fizycznej mają młode osoby?

Uczestnicy turniejów z dużym zaciekawieniem wypełniali specjalne ankiety w przerwach pomiędzy sportowymi rozgrywkami. Dostarczyli w ten sposób cennych informacji nie tylko o wydarzeniach, w których mają przyjemność brać udział, ale i swoich odczuciach i postrzeganiu sportu.

Co satysfakcjonujące, u zdecydowanej większości ankietowanych sport jest czynnością niemal codziennie uprawianą, a ponadto jest to zajęcie lubiane chętnie praktykowane. Dzieci i młodzieży zwrócili uwagę na możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu jako coś najbardziej pożądanego. Doskonale pokazuje to, że turnieje, jak te organizowane w toku kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”, to idealna okazja dla najmłodszych, by właśnie w takich warunkach aktywnie spędzić czas.

 

W odpowiedziach na pytania zawarte w ankiecie można również zauważyć, że młodzież bardzo ceni sobie sporty zespołowe – co wydaje się być dobrym symptomem, gdyż rola tego typu dyscyplin w rozwoju młodego człowieka jest nieodzowna. Poza oczywistymi korzyściami fizycznymi, w sportach grupowych występuje element społeczny, rozwijający zdolności interpersonalne, a także uczący umiejętności komunikacji rówieśniczej, których praktyka od najmłodszych lat przełoży się na łatwiejsze funkcjonowanie w dorosłości.

Niezaskakującą kwestią wynikającą z przeprowadzonych ankiet jest też fakt, iż dzieci coraz częściej wybierają sporty bardziej wyczynowe spośród tych indywidualnych. Mowa tutaj o sięganiu po hulajnogi czy rolki, które wymagają nowoczesnej infrastruktury, by maksymalnie wykorzystać potencjał tego typu aktywności.

Istotną kwestią uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży jest powód ich motywacji do działania. W swoich odpowiedziach głównie wskazywali na element satysfakcji z aktywności, a także możliwość relaksu. Zwrócono także uwagę na aspekt społeczny, jakim jest poznawanie nowych osób.

Odpowiedzi w ankietach były zgodne co do dwóch wątków – znani sportowcy są dla młodych osób wielką inspiracją, a sport jest bezwzględnie istotny przy dbaniu o własne zdrowie.


 

- - - - -
Kampania „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości” sfinansowana ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.