Nie poddawaj się, bo każdy krok jest krokiem do celu

Zwycięstwo to efekt ciężkiej pracy

A

Aktualności

VIDEO

A
Z

ZAŁOŻENIA KAMPANII:

 • stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej,
   
 • działania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, dziadków, opiekunów,
   
 • promocja zdrowego stylu życia i odżywiania oraz zahamowanie negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym młodych osób,
   
 • wskazanie autorytetów jako ludzi sukcesu, stanowiących wzorzec do naśladowania,
   
 • zapewnienie prawidłowego wychowania wraz z kształtowaniem charakterów i osobowości.

Sfinansowano ze środków: