Kampania "TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości" pomyślana została jako prospołeczne przedsięwzięcie edukacyjno-informacyjne o zasięgu ogólnopolskim. Tematyka poszczególnych działań skupia się wokół propagowania uprawiania sportu i rekreacji jako skutecznej formy przeciwdziałania różnego rodzaju patologiom społecznym. To właśnie aktywność fizyczna, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, stanowi doskonały sposób na pożyteczne spędzenie czasu, przy jednoczesnej edukacji ze wskazaniem właściwych postaw.

Główny cel kampanii "TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości" zgodny jest z nadrzędnym założeniem skutecznego przeciwdziałania przyczynom przestępczości w ramach stosownego programu Funduszu Sprawiedliwości. Ściśle wiąże się z redukowaniem poziomu patologii społecznych (np. uzależnień od substancji chemicznych) wśród młodych ludzi wraz z maksymalnym ograniczeniem coraz częściej występujących współcześnie uzależnień od nowych multimediów (Internet, gry komputerowe i sieciowe).

Sport, w myśl kampanii "TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości", jest doskonałą alternatywą, aby dzieciom i młodzieży wskazywać odpowiednie wzorce, stymulować prawidłowy rozwój biologiczny, a przy tym organizować im spędzanie czasu z myślą o zdrowiu i wszechstronnym rozwoju psychofizycznym.Kampania "TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości" sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.